ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ

  • ตามหาทายาทของผู้ใช้บริการ

    18 เม.ย. 2566 803

    ประกาศศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต เรื่อง ตามหาทายาทของผู้ใช้บริการ ด้วยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดีการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต ได้รับผู้ใช้บริการ (รายชื่อตามเอกสารแนบ) ศูนย์ฯ จึงขอแจ้ง

    อ่านต่อ