ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7 พ.ย. 2566 360

เอกสารที่เกี่ยวข้อง