ประกวดราคาจ้างจัดจ้างปรับปรุงงานเพิ่มความสูงรั้วสแตนเลสต่อจากรั้วเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้
29 ธ.ค. 2565 863

เอกสารที่เกี่ยวข้อง