กิจกรรมเสียงตามสาย ยาย-ตา อิ่มสุข เพื่อนเยี่ยมเพื่อน ลูกหลานพบตา-ยาย ในผู้สูงอายุเกรดC (สภาวะติดเตียง)

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้
1 ก.ย. 2565 1,482