ศพส.ภูเก็ต ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้สูงอายุเพื่อพิจารณาซ่อมบ้าน

ศพส.ภูเก็ต ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้สูงอายุเพื่อพิจารณาซ่อมบ้าน
28 เม.ย. 2566 220