ศพส.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไม้ขาว

ศพส.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไม้ขาว
22 มี.ค. 2566 177