ศพส.ภูเก็ต จัดกิจกรรม เพ้นท์ผ้าบาติก รุ่นที่1 ประจำปีงบประมาณ 2566

ศพส.ภูเก็ต จัดกิจกรรม เพ้นท์ผ้าบาติก รุ่นที่1 ประจำปีงบประมาณ 2566
22 มี.ค. 2566 370