ศพส.ภูเก็ต ประชุมหารือแนวทางการแข่งขันกีฬา " ภูเก็ตเกมส์ " ทีมสีแดง

ศพส.ภูเก็ต ประชุมหารือแนวทางการแข่งขันกีฬา
17 มี.ค. 2566 312