ศพส.ภูเก็ต ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้สูงอายุเพื่อพิจารณาซ่อมบ้าน

ศพส.ภูเก็ต ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้สูงอายุเพื่อพิจารณาซ่อมบ้าน
17 มี.ค. 2566 322