ศพส.ภูเก็ต ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนแนวทางการขับเคลื่อนงานของศูนย์ฯ

ศพส.ภูเก็ต ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนแนวทางการขับเคลื่อนงานของศูนย์ฯ
17 มี.ค. 2566 279