ศพส.ภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในการตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ

ศพส.ภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในการตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ
20 มี.ค. 2566 146