ศพส.ภูเก็ต ร่วมงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีพุทธศักราช 2566

ศพส.ภูเก็ต ร่วมงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีพุทธศักราช 2566
24 ก.พ. 2566 278