ศพส.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2566

ศพส.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2566
24 ก.พ. 2566 375