จำนวนผู้สูงอายุ

จำนวนผู้สูงอายุ
5 ม.ค. 2564 1,420