แอนิเมชั่นการคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ (และทุกคน) ล่วงหน้าในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ

แอนิเมชั่นการคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ (และทุกคน) ล่วงหน้าในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ

 

             การสร้างหลักประกัน การคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ และทุกคนล่วงหน้าในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ

                  "เราต้องสร้างระบบคุ้มครองชีวิตล่วงหน้า ก่อนที่จะมีภัยพิบัติเกิดขึ้น"