ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขัเคลื่อ ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธี

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้
24 พ.ย. 2565 878

เอกสารที่เกี่ยวข้อง