ศพส.ภูเก็ต # ตรวจวัดอุณหภูมิ

ศพส.ภูเก็ต # ตรวจวัดอุณหภูมิ
6 พ.ค. 2565 314